Fuji, 2013, Scherenschnitt, 21 x 29,7 cm
Fuji, 2013, Scherenschnitt, 21 x 29,7 cm

Sunset, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Sunset, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Kask, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Kask, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm

Maske mit Pony, 2013, Scherenschnitt, 20,5 x 29,7 cm
Maske mit Pony, 2013, Scherenschnitt, 20,5 x 29,7 cm

Face to Face, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Face to Face, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm

Totem, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Totem, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Two Black Men, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Two Black Men, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm

Oktopussy, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Oktopussy, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Tres Luchadores, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Tres Luchadores, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm

Hole, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm
Hole, 2013, Scherenschnitt, 29,7 x 42 cm

Hug Me, 2013, Scherenschnitt, 2013, 29,7 x 42 cm
Hug Me, 2013, Scherenschnitt, 2013, 29,7 x 42 cm